Γ. Τόλιος: Κριτικές Επισημάνσεις στο Σχέδιο «Θέσεων» για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Tου ΓIANNH ΤΟΛΙΟΥ*
Στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο μέρος του χρόνου αφιερώθηκε στα ζητήματα του κανονισμού επί των προσυνεδριακών διαδικασιών και δυστυχώς σχεδόν καθόλου για τη συζήτηση των τελικών ρυθμίσεων του κειμένου «Θέσεων» που αφορούν την εναλλακτική προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για τις καταστατικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του. Η τελική διατύπωση θα γίνει από τις αντίστοιχες δύο επιτροπές και τα κείμενα θα σταλούν απ’ ευθείας στον προσυνεδριακό διάλογο. Δεν πρόκειται για τυπικό αλλά ουσιαστικό ζήτημα, που αφορά το ρόλο και την πολιτική ευθύνη των κεντρικών οργάνων.
Ειδικότερα όσον αφορά το κείμενο των «Θέσεων», το πολιτικό τους πλαίσιο κινείται στη «λογική» και τα όρια της «Πολιτικής Διακήρυξης». Παρά τις βελτιώσεις σε αρκετά σημεία (αναδιατυπώσεις και προσθήκες), στα «επίδικα» (πχ. «ευρωπαϊκά), δεν υπήρξε, παρά τις σοβαρές εξελίξεις που είχαμε, καμιά «προωθητική σύνθεση», ενώ σε ορισμένα σημεία έγιναν διατυπώσεις που βρίσκονται πίσω από το κείμενο της «Διακήρυξης». Επίσης ακόμα και δευτερεύουσας σημασίας τροπολογίες, βελτιωτικού κυρίως χαρακτήρα, αγνοήθηκαν από τους συντάκτες του τελικού κειμένου, κάτι που δεν διευκολύνει την αλληλοκατανόηση και το γόνιμο διάλογο.! Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου
Advertisements

Γ. Τόλιος: Ιδιωτικά Χρέη – «Θηλιά στον Λαιμό» Λαικών Νοικοκυριών και Μικροεπιχειρήσεων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ» (Β’ ΜΕΡΟΣ)
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
Η βαθιά και παρατεταμένη κρίση στην ελληνική οικονομία, που έχει ως προέκταση την κρίση «δημόσιου χρέους», εμπεριέχει και μια άλλη, «αθέατη», αλλά εξίσου σημαντική πτυχή. Την κρίση «ιδιωτικού χρέους». Πρόκειται για κρίση «υπερχρέωσης» (αδυναμία εξόφλησης δανείων και άλλων οφειλών) φυσικών και νομικών προσώπων, πρώτα απ’ όλα λαϊκών νοικοκυριών (από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια), καθώς και ληξιπρόθεσμα χρέη μικρο- επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων, αγροτών και μεγάλων επιχειρήσεων, σε τράπεζες, Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, όπως και του… Δημοσίου προς ιδιώτες. Παρ’ ότι τα ιδιωτικά χρέη δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν πάρει, τελευταία μορφή «χιονοστιβάδας» με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Η ανάλυσή μας εδώ θα περιοριστεί στον προσδιορισμό του μεγέθους και της δομής του ιδιωτικού χρέους και στον εντοπισμό των βασικών αιτίων και συνεπειών της «υπερχρέωσης», ενώ στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων ρύθμισής τους και στην ανάδειξη μιας εναλλακτικής στρατηγικής επίλυσης του προβλήματος με όρους κοινωνίας. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Γ. Τόλιος: Η Μετάλλαξη του Ευρώ από Εργαλείο Νομισματικής Πολιτικής σε Όπλο Επιβολής

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
Η νέα γενικευμένη κρίση του συστήματος που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκοί λαοί και με ιδιαίτερη σφοδρότητα ο ελληνικός, έχει τη διεθνή,ευρωπαϊκή και εθνική της διάσταση. Στην ουσία πρόκειται για κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος, ενός τρόπου παραγωγής, διανομής και αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος τηςμεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και υπέρ των κατόχων του χρηματιστικού κεφαλαίου. Ειδικότερα στις χώρες της «ευρωζώνης» η κρίση χρέους και η κρίση των τραπεζών, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό εκδήλωση της δομικής κρίσης της ΟΝΕ (Οικονομικής Νομισματικής Ενοποίησης) και του «ενιαίου νομίσματος» (ευρώ) που έχει τις ρίζες της στις ενδογενείς αντινομίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο σε οικονομικό όσο σε κοινωνικόκαι πολιτικό επίπεδο. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Γ. Τόλιος: Μίσθοι, Ανεργία, Ανάπτυξη και «Μεσοπρόθεσμο»

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
Η ψήφιση του «Μεσοπρόθεσμου» (νέου Μνημονίου) και του Προϋπολογισμού 2013, συνοδεύτηκε από μαζική εκπομπή «παραλυτικών αερίων» (προπαγανδιστικών στερεότυπων) από τα ελεγχόμενα «μ.μ.ε.». Κεντρικός στόχος η δικαιολόγηση της «λαφυραγώγησης» των λαϊκών εισοδημάτων και ιδιαίτερα των μισθών-συντάξεων, και κατάργησης θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων στο όνομα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν υπάρχει πιο κούφιος και εν πολλοίς ψευδής ισχυρισμός από τον τελευταίο. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η Γερμανία με υψηλότερους μισθούς είναι πιο ανταγωνιστική και έχει μικρότερη ανεργία, ενώ η Ισπανία με χαμηλότερους μισθούς είναι λιγότερο ανταγωνιστική και έχει υψηλή ανεργία. Το ίδιο ισχύει για τη Βουλγαρία που δεν είναι στην ευρωζώνη, ενώ η Νορβηγία με υψηλούς μισθούς εκτός από ανταγωνιστική έχει χαμηλή ανεργία και ούτε είναι στην ΕΕ.
Η αναγωγή της μείωσης μισθών σε «κλειδί» ανάπτυξης, συσκοτίζει τις πραγματικές αιτίες «απο-ανάπτυξης» στην Ελλάδα και αύξηση της ανεργίας. Κύριος μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας είναι η «παραγωγικότητα» που εξαρτάται από τη τεχνολογία, επαγγελματική κατάρτιση, οργάνωση, έρευνα, κλαδικές πολιτικές, κά, καθώς τη «συναλλαγματική πολιτική» (ισοτιμία νομίσματος). Αντίθετα το εργατικό κόστος παίζει μικρό ρόλο, σχεδόν οριακό. Αν λάβουμε υπ’ όψη ότι το μέσο εργατικό κόστος στην ελληνική βιομηχανία είναι 15%, μια μείωση μισθών κατά 50% θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα μόλις κατά 7,5%, ενώ στην ακραία (υποθετική) περίπτωση που δεν καταβάλλονταν καθόλου μισθοί θα βελτιώνονταν 15%.!! Αν υπήρχε δυνατότητα χρήσης της συναλλαγματικής πολιτικής (δυστυχώς η ισοτιμία της δραχμής παραμένει «κλειδωμένη» στο ευρώ) μια υποτίμηση 20% θα βελτίωνε τρεις φορές την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με μείωση μισθών κατά 50%. Να σημειώσουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία είναι κυρίως αμυντικό όπλο, ωστόσο δίνει «πίστωση χρόνου» για ανασυγκρότηση.! Αντίθετα η πολιτική «εσωτερικής υποτίμησης» της εργατικής δύναμης, δεν αποτελεί φερέγγυο όχημα, ούτε για ανάπτυξη, ούτε για ανταγωνιστικότητα, ούτε απασχόληση. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Γ. Τόλιος: για την Εξάρτηση στην Ελλάδα (Video)

Video από την εκδήλωση:

«Σχέσεις Εξάρτησης στην Ελλάδα. Από το Σχέδιο Μάρσαλ, στην Ε.Ε.»
 

Γ. Τόλιος: Διαγραφή Χρέους και Ανατροπή της Λιτότητας

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
Mε πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης CADTΜ για τη διαγραφή του χρέους των χωρών του τρίτου κόσμου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 20-22 Νοέμβρη ’12, συνάντηση των «Πρωτοβουλιών» και «κινημάτων» για τον έλεγχο και τη διαγραφή του χρέους, με εκπροσώπους από χώρες της ΕΕ κυρίως του ευρωπαϊκού νότου, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών τόσο στο επίπεδο της νομικής θεμελίωσης άρνησης πληρωμής του χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο, όσο και στο πεδίο των κινηματικών δράσεων για έλεγχο του με συγκρότηση «επιτροπών λογιστικού ελέγχου» (ΕΛΕ) και διαγραφής του. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Γ. Τόλιος: Μεσοπρόθεσμο, Αγροτικός Τομέας και Αγρότες

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*

Η κατάθεση και ψήφιση του νέου «Μνημονίου» στη Βουλή ή του λεγόμενου «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος» 2013-16, μαζί και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, συνεπάγονται άκρως αρνητικές συνέπειες στους έλληνες εργαζόμενους και στην οικονομία, καθώς και στον αγροτικό τομέα και τον κόσμο της υπαίθρου. Οι συνέπειες θα είναι άμεσες και έμμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, σε παλιούς και νέους αγρότες, άνδρες και γυναίκες, αγρότες αποκλειστικής ή εποχιακής απασχόλησης.

Γ. Τόλιος: Κρίση, Αντίσταση και Προοπτική της Αριστεράς

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ (27 & 28/10)
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
Η πρωτοβουλία διοργάνωσης του διήμερου με βασικό ερώτημα, «τι κάνουμε ως Αριστερά, ποια η διέξοδος», αποκτά εξαιρετική σημασία διότι φέρνει στο προσκήνιο το μέγα θέμα του διαλόγου και κοινής δράσης των φορέων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, τουλάχιστον στα σημεία που υπάρχουν συγκλίσεις, αφήνοντας στο γόνιμο διάλογο και στη δοκιμασίατου χρόνου τις διαφορετικές θεωρήσεις. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε επτά σημεία.
Σημείο Πρώτο. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια επιταχυνόμενη διαδικασία συνειδητοποίησης ότι η απάντηση στην σημερινή κρίση βρίσκεται προς τα Αριστερά. Στρέφει το βλέμμα της, προσδοκά, ελπίζει, αλλά ακόμα δεν είναι σε «κίνηση», σε «αριστερό πολιτικό βηματισμό»! Αυτή η εξέλιξη είναι κατ’ αρχήν πολύ θετική και για πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες, η Αριστερά καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο κινηματικό που πάντα είχε παρουσία, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Γ. Τόλιος: Μέρκελ, Μνημόνιο, Ευρωζώνη και… Plan B

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
Η επίσκεψη της γερμανίδας καγκελαρίου Α. Μέρκελ στην Ελλάδα, έβαλε τέλος στο επικοινωνιακό παιγνίδι της κυβέρνησης για δήθεν αγώνα αναδιαπραγμάτευσης του «Μνημονίου», καθώς και στις ψευδαισθήσεις όσων πιστεύουν ότι με τις γονυκλισίες, παρακάλια και υποταγή στους «άρχοντες» της ευρωζώνης, θα δείξουν κατανόηση για τα δεινά του ελληνικού λαού. Το μήνυμα είναι σαφές. Εφαρμόστε το Μνημόνιο, δηλαδή χρεοκοπία του ελληνικού λαού για εξόφληση των δανειστών-τοκογλύφων και «ραντιέ» του χρηματιστικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα η επίσκεψη υπογράμμισε ότι ο γερμανικός ιμπεριαλισμός φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα, με τη συνειδητή υποταγή της εγχώριας ελίτ, από οικονομική, πολιτική και γεω-στρατηγική άποψη.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
Η επίσκεψη Μέρκελ εξάντλησε επίσης τον πολιτικό χρόνο ανοχής της κυβέρνησης Σαμαρά. Πέρασαν οι 100 πρώτες μέρες που θεωρούνται «σημαδιακές» για το έργο της. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου