Σ. Κουβελάκης: Το Ευρώ και η ΕΕ δεν μπορεί να είναι το όριο της πολιτικής μας!

ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΕ (13/4), ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Στη συζήτηση που διεξάγεται και πάλι εν όψει της μάχης των ευρωεκλογών για τα θέματα της ΕΕ και του ευρώακούστηκε και πάλι από συντρόφους η άποψη ότι το θέμα δεν είναι το ευρώ και τα νομίσματα αλλά ο καπιταλισμός και οι πολιτικές που υπηρετούν τακυρίαρχα ταξικά συμφέροντα.
Αναμφισβήτητα καπιταλισμός και ανάλογες πολιτικές υπήρξαν και πριν το ευρώ, ή την δημιουργία ΕΕ, και υπάρχουν έξω από αυτές. Στον τρόπο όμως με τον οποίο επιβλήθηκε ο νεοφιλελευθερισμός στην Ευρώπη, η δημιουργία του ευρώ και η συγκεκριμένη μορφή που πήρε το ευρωπαϊκό εγχείρημα μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 ,τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και όσες ακολούθησαν. Αυτό που δημιουργήθηκε ήταν ένα πλαίσιο που θωράκιζε τις νεοφιλεύθερες πολιτικές, που τις έθετε εκτός κάθεδημοκρατικού ελέγχου, ακόμη και αυτού του περιορισμένου που υπάρχει στα πλαίσια του αστικού κοινοβουλευτισμού. Είναι ένα πλασίο που δημιουργεί ένα είδος νεοφιλελεύθερου «αυτόματου πιλότου», και που καθιστά αδύνατη όχι μόνο την οποιαδήποτε ριζοσπαστική πολιτική αλλά ακόμη και τη διατήρηση του κοινωνικού κράτους και του σοσιαλιδημοκρατικού συμβολαίου.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Advertisements