O άνθρωπος που… «εξέθεσε» τη χώρα διεθνώς στο tvxs.gr

Το χρονικό της σύλληψης

Τα μικρής έντασης επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη του αριστερού χώρου ήθελαν να εμποδίσουν μέλη της Χρυσής Αυγής να καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων του πολέμου στην Κέρκυρα. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων, ο Θεόδωρος Μπούκας, κυβερνήτης του ελληνικού πλοίου για την Γάζα το 2010, αντιστάθηκε παθητικά, όπως περιγράφει στο tvxs.gr, στην προσαγωγή του από τους αστυνομικούς. «Έφαγα τόσο ξύλο, που ακόμη κουτσαίνω», δηλώνει. Τότε ο Αλέξανδρος Χονδρογιάννης κατέγραψε το περιστατικό μέσα από τον φωτογραφικό φακό.

Τις φωτογραφίες αυτές (παρατίθενται παρακάτω) ο κ. Χονδρογιάννης της ανήρτησε στο προφίλ του στο Facebook. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Advertisements

Κ. Λαπαβίτσα: Η Ελλάδα βομβαρδίζεται απο τα κανόνια των Βρυξελλών και του Βερολίνου

του Κώστα Λαπαβίτσα.
Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Αθήνα και πήρα το μετρό για την πλατεία Συντάγματος. Όπως και πολλοί Έλληνες απο την βόρεια Ελλάδα, έχω ανάμεικτα συναισθήματα προς την πρωτεύουσα. Οι Βόρειοι δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, αλλά απολαμβάνουμε κρυφά τη μυρωδιά του γιασεμιού – την πραγματική μυρωδιά της Αθήνας. Αλλά αυτή τη φορά ο αέρας μύριζε πυρίτιδα.
Το Σύνταγμα ήταν ασυνήθιστα ήσυχο: καταστήματα κλειστά, οι άνθρωποι ψώνιζαν απρόθυμα, και υπήρχαν ΜΑΤ παντού. Στην ατμόσφαιρα πλανιόταν μια αναμονή για κάτι απαίσιο που πρόκειται να συμβεί. Και ιδού, στην πλατεία Μοναστηρακίου, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, μια ομάδα νεαρών επιτίθονται σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος. Ακόμα ένα βίαιο επεισόδιο σε μια πόλη που μοιάζει με πυριτιδαποθήκη. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Όσο δεν χρεοκοπεί το κράτος, χρεοκοπεί ο λαός

Του Χρίστου Κατσούλα.

Όταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι “η χρεοκοπία είναι όπλο των φτωχών”, οι υπερασπιστές του μνημονίου βγήκαν από τα ρούχα τους. Μα είναι δυνατόν να αμφισβητείται το ιερό και όσιο όριο που είναι η εξυπηρέτηση των δανειστών με κάθε κόστος; Στην αγανάκτηση συμμετείχε και το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ που κινείται εντός αστικής νομιμότητας και θεωρεί ότι η μονομερής παύση πληρωμών είναι δείγμα αριστερίστικου μπαταχτσηδισμού.

Όταν οι οικονομολόγοι στα τέλη του 2009 μίλησαν για την ανάγκη αθέτησης πληρωμών του χρέους ως μόνη λύση στη διαφαινόμενη χρεοκοπία, η αριστερά περί άλλων τύρβαζε. Το ΚΚΕ το θεώρησε αστικό αίτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για παραμύθι χωρίς δράκο, η Ανταρσύα υποστήριζε ότι τέτοια μεταβατικά αιτήματα χωρίς αυθεντικό αντικαπιταλισμό, μπορεί να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου.  Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Χριστόφορος Βερναρδάκης: «Χρεια­ζό­μα­στε έ­να ε­πα­να­στα­τι­κό κόμ­μα»

Συνέντευξη του πολιτικού επιστήμονα Χριστοφόρου Βερναρδάκη στην εφημερίδα Εποχή. Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε ο Π. Εγγλέ­ζος
Πό­σο ρευ­στό εί­ναι το πο­λι­τι­κό σκη­νι­κό; Μπο­ρούν να συμ­βούν τα πά­ντα;

Σα­φώς. Θα έ­λε­γα ό­τι έ­χου­με ε­πι­στρέ­ψει σε μια πε­ρίο­δο πο­λι­τι­κών σει­σμών με α­πρό­βλε­πτες ε­ξε­λί­ξεις. Ωστό­σο, οι νέ­οι πο­λι­τι­κοί πρω­τα­γω­νι­στές, που προέ­κυ­ψαν α­πό τις τε­λευ­ταίες ε­κλο­γές, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η νε­ο­φα­σι­στι­κή Χρυ­σή Αυ­γή εί­ναι στα­θε­ρο­ποιη­μέ­νοι. Οι ό­ποιες με­τα­κι­νή­σεις και με­τα­το­πί­σεις α­φο­ρούν κυ­ρίως τα κόμ­μα­τα της συ­γκυ­βέρ­νη­σης, το ΚΚΕ και τα πο­λύ μι­κρά κόμ­μα­τα, ό­πως ο ΛΑ­ΟΣ, οι Οι­κο­λό­γοι Πρά­σι­νοι, που στην ου­σία ε­ξα­φα­νί­ζο­νται.

Με βά­ση την τε­λευ­ταία δη­μο­σκό­πη­ση της VPRC ποιοι ε­νι­σχύο­νται; Ενι­σχύο­νται τα «ά­κρα» και δυ­σκο­λεύο­νται τα λε­γό­με­να «με­σαία» κόμ­μα­τα;

Ενι­σχύε­ται το έ­να ά­κρο, η φα­σι­στι­κή δε­ξιά. Και ε­νι­σχύε­ται εις βά­ρος της φι­λε­λεύ­θε­ρης δε­ξιάς.

Ποια κόμ­μα­τα χά­νου­ν;

Τα κόμ­μα­τα της συ­γκυ­βέρ­νη­σης δέ­χο­νται με­γά­λη πίε­ση. Και οι βα­σι­κοί του πυ­λώ­νες τεί­νουν προς ε­ξα­φά­νι­ση, ό­πως το ΠΑ­ΣΟΚ.

Η κυ­βέρ­νη­ση α­ντέ­χει;

Όχι, με βά­ση τα πο­σο­τι­κά δε­δο­μέ­να των δη­μο­σκο­πή­σεων, δεν α­ντέ­χει. Για­τί μην ξε­χνά­με ό­τι υ­πάρ­χουν και ποιο­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, που εν­δε­χο­μέ­νως να αλ­λά­ξουν τη ση­με­ρι­νή ει­κό­να. Πά­ντως οι δεί­κτες ι­κα­νο­ποίη­σης της κοι­νω­νίας α­πό την πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης εί­ναι α­νύ­παρ­κτες. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Το “Σχέδιο Β”, το “Σχέδιο Α” και το Σχέδιο “Στρίβειν δια του αρραβώνος”

Γράφει ο Κούτελος.

Δημοσιεύτηκε στην Αυγή της Κυριακής ένα ενδιαφέρον άρθρο που το υπογράφει ο “Μέτωπος” με τίτλο “Υπάρχει Σχέδιο Β χωρίς Σχέδιο Α;”. Το ενδιαφέρον του άρθρου, πέραν της περιπαικτικής υπογραφής, βρίσκεται στη θέση του αρθρογράφου ότι το Σχέδιο Β του Αλαβάνου θα ήταν συζητήσιμο, ίσως και αποδεκτό, αν υπήρχε Σχέδιο Α που είναι η κατάληψη της εξουσίας από μια κυβέρνηση αριστεράς.

Αυτή η θέση συνιστά ομολογουμένως μια πρωτότυπη τοποθέτηση της Αυγής και ίσως και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στο ίδιο φύλλο της Αυγής δημοσιεύθηκε άρθρο του Γ.Μηλιού, όπου ούτε Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Κ. Λαπαβίτσα: Ανάπτυξη με Κοινωνική Αλλαγή

Toυ ΚΩΣΤΑ ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ*

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την ανάγκη εθνικής πολιτικής ανάπτυξης. Μόλις περάσουμε τον τελευταίο κάβο των δύσκολων μέτρων, πάρουμε τα 31,5 δισ., ανακτήσουμε ρευστότητα και εξασφαλίσουμε πρωτογενές πλεόνασμα, θα καταστρώσουμε ένασχέδιο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που θα κάνει το χρέος βιώσιμο, θα αναπληρώσει τα χαμένα εισοδήματα και θα μειώσει την ανεργία. Υπονοείται μάλιστα ότι η τραγική κατάσταση της οικονομίας οφείλεται στο ότι εξαρχής δεν διαμορφώσαμε πολιτική ανάπτυξης που θα μπορούσε να απαλύνει τη σταθεροποίηση. Το επιχείρημα αυτό, που προβάλλεται από τους εραστές των μνημονίων και τηντρικομματική κυβέρνηση, είναι δυστυχώς ασυνάρτητο και παραπλανητικό. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Αντιπολιτευτική στρατηγική και καθήκοντα σε μια ιστορική συγκυρία

Η αντιπολιτευτική μας στρατηγική πρέπει να είναι σκληρή, κινηματική και ασυμβίβαστη.Δεν πρέπει να διαμορφώνεται η αίσθηση ότι οι δικές μας θέσεις βρίσκονται σε ένα συνεχές με τις θέσεις της κυβέρνησης, πρέπει να αναδεικνύουμε με ένταση ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικές λογικές.

Η ανάληψη της εξουσίας από τις μνημονιακές δυνάμεις τον Ιούνη του 2012 συνιστά σταθμό στην εξέλιξη των γεγονότων στη χώρα. Αν με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου τον Ιούνη του 2011 – εν μέσω ανεπανάληπτων κινητοποιήσεων του λαού στις πλατείες όλης της χώρας – παγιώθηκε το οικονομικό αδιέξοδο της ελληνικής κοινωνίας και η αστάθεια του ελληνικού καπιταλισμού, με τη νέα μνημονιακή κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση κοινωνικής και πολιτικής αποδιάρθρωσης. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Γ. Δελαστίκ: «Στυμμένη Λεμονόκουπα ο Λαός»

Του Γ.ΔΕΛΑΣΤΙΚ*

Ωμή αλλά ρεαλιστική η εκτίμηση αξιωματούχου, «γνώστη του θέματος» της Ελλάδας, που μεταφέρει το γερμανικό περιοδικό Σπίγκελ: «Το λεμόνι έχει ήδη στυφτεί για πολλοστή φορά, δεν υπάρχει πια τίποτα μέσα»! Μια στυμμένη λεμονόκουπα πλέον ο ελληνικός λαός. «Ακόμη και οι σκληροπυρηνικοί της γερμανικής κυβέρνησης παραδέχονται ανοιχτά ότι είναι μη ρεαλιστικά περαιτέρω πακέτα λιτότητας στην Ελλάδα», ομολογεί το Σπίγκελ και διευκρινίζει ότι «η γερμανική κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει να καταστεί αναγκαίο ένα τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα».

Έχουμε ήδη τονίσει ότι εδώ και πάνω από ένα μήνα η Γερμανία έχει αποφασίσει να μην αφήσει να οδηγηθεί η Ελλάδα σε χρεωκοπία. «Δεν θα υπάρξει κρατική χρεωκοπία στην Ελλάδα», υπογράμμισε την περασμένη Κυριακή με κατηγορηματικό τρόπο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η γραμμή αυτή, η οποία φυσικά ισχύει μόνο για την παρούσα φάση, ήταν σαφής και στις δηλώσεις που έκανε η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ τα χαράματα της Παρασκευής στις Βρυξέλλες, όταν τελείωσε η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε, αν και χρησιμοποίησε πιο προσεκτικές διατυπώσεις αναφερόμενη στη δήλωση των ηγετών των κρατών της ευρωζώνης για την Ελλάδα. «Αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και με τη δήλωση θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στην ευρωζώνη», δήλωσε. Η δήλωση της καγκελαρίου μάλιστα ήταν ισχυρότερη από την δήλωση που έκανε στις Βρυξέλλες ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος είπε ότι «δεν έχουμε καμία τελική απάντηση αν η Ελλάδα θα εγκαταλείψει τη Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Η “αντεπανάσταση” του καπιταλισμού, ο “σοφός λαός” και η Αριστερά!

Η “αντεπανάσταση” του καπιταλισμού, ο “σοφός λαός” και η Αριστερά!

Του Νίκου Μπέκη.

«Μην κατηγορείς το σκοτάδι, άναψε το φως!»

Κοντά τρία χρόνια τώρα ζούμε, στη χώρα μας και ευρύτερα στη νότια Ευρώπη, μια πραγματική «αντεπανάσταση», που εξαπέλυσε ο καπιταλισμός προκειμένου να πάρει πίσω, όσα παραχώρησε το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα στους λαούς της Ευρώπης και όχι μόνο.

Ιδιαίτερα το Δυτικοευρωπαϊκό κεφάλαιο, στον άγριο ανταγωνισμό του με τους Κινέζους, Ινδούς και Ρώσους κεφαλαιοκράτες, επιτίθεται με πρωτοφανή σφοδρότητα σ’ ό,τι το ίδιο είχε θεσπίσει στο παρελθόν ως κοινωνικό κράτος, ξεθεμελιώνοντας βίαια κάθε δομή και υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής, απ’ την υγεία και την παιδεία, μέχρι την ασφάλιση, τις συντάξεις και, φυσικά, όλο το νομικό δίχτυ προστασίας της εργασίας απ’ τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών, που έχουν, κυριολεκτικά, ξεσαλώσει. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

«Ακραία Καπιταλιστικά Φαινόμενα»

MΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ-ΤΑΞΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΥΖΑΝΗ*

Ο κλέφτης και ο ψεύτης για λίγο χαίρονται. Κάποτε εμφανίζεται η πικρή αλήθεια και τότε έρχεται  ηεκδίκηση.΄Ηρθε λοιπόν η ώρα της εκδίκησης για τοπαγκοσμοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα. ΄Ηρθε η ώρα της αφύπνισης και της αντίδρασης του λαϊκού κινήματος, για την ανατροπή όλων των κλεφτών και των ψευτών που μας κυβερνούν. ΄Ολων αυτών, πουαπομυζούν τον ιδρώτα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, για να ενισχύσουν με απληστία τα κέρδη τους «χτίζοντας φούσκες αξίες πάνω στο ματωμένο μεροκάματο του εργαζόμενου».

Γιατί μόνο αυτό το μεροκάματο είναι η πραγματική αξία και πάνω σ΄αυτό στηρίζεται η πραγματική οικονομία. Όλα τα παραπάνω είναι ψεύτικες υπεραξίες, είναι φούσκες, που μόλις κάνουν τον κύκλο τους «σκάνε» και όλες οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις, μεταφέρουν τον λογαριασμό στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, τωνσυνταξιούχων, των αγροτών και των μικροεπαγγελματιών. Όπως γίνεται σήμερα με τις κρατικές ενέσεις (ανακεφαλαιοποίηση) για στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Μόνο που τις ενέσεις θα τις πληρώσουν οι φορολογούμενοι, χωρίς να ελπίζουν σε κάτι που μπορούν να κερδίσουν στο μέλλον. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου